Kulüp İşlemleri

KULÜP TESCİL İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR 1-KULÜP KURMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR- (21).doc

SPOR KULÜPLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ   SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ.docxNakdi Yardım Talebi 
 
Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.

1.       Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

2.       Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı.pdf TIKLAYINIZ

3.       Nakdi Yardım İçin Dilekçe örneği; nakdiyardımdilekce.doc.doc

4.        Spor Kulüpleri için  NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU YENİ.docx

5.        Vergi borcu yoktur belgesi.


6.    Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurması gereken Taahhütname için TIKLAYINIZ   ( Yardım aldıktan sonra doldurulacak )